Mitä sponsori tekee?

Suomessa sponsoritoimintaa on harjoitettu urheilussa 1960-luvulta lähtien. Sponsorit rahoittavat ja tukevat paitsi yksittäisiä urheilijoita, myös joukkueita, tapahtumia, harrastustoimintaa, urheilutiloja sekä organisaatioita. Sponsorina voi yrityksen lisäksi toimia myös yksityishenkilö.

Ilman rahoittajia on huippu-urheilun kärkikastiin pääsemisestä turha edes haaveilla. Sopivat yhteistyökumppanuudet tekevät urheilu-uran huipulle pääsemisen urheilijoille taloudellisesti mahdolliseksi, siksi sponsoroinnin olisi syytä alkaa jo hyvissä ajoin ennen tärkeissä kisoissa kilpailemista. Ilman sponsoreiden tukea ei synny uusia huippu-urheilijalupauksia, eikä siten uusia huippu-urheilijoitakaan.

Sponsorien tarjoama raha, tuotteet ja palvelut mahdollistavat sekä urheilijoiden että seurojen pärjäämisen. Molemminpuolinen hyöty auttaa paitsi sponsoroivaa yritystä ja sponsoroinnin kohdetta, myös kilpaurheilua laajemmalla mittakaavalla luomalla esikuvia ja urheilun supertähtiä, mikä taas innostaa uusia aloittajia eri lajien pariin. Mitä enemmän tietyllä lajilla on yleisöä kiinnostavia urheilijoita, sitä enemmän rahaa lajissa yleensä liikkuu. Näin urheilukilpailujen rahapalkinnot ja näkyvyys kasvavat. Tästä on urheilijalle sekä kaikille urheilulajeille selvää hyötyä. Suositun urheilijan on huomattavasti helpompi saada hyviä sponsoreita.

Sponsoreiden toiminta huippu-urheilussa

Ensimmäisiä sponsoreita urheilijalle tai seuralle ovat tavanomaisesti perhetutut ja sukulaiset. Urheilun muuttuessa ammattimaisemmaksi tarvitaan yleensä myös yrityksiä yhteistyökumppaneiksi. Useimmiten urheilija tai seura hakee sponsoreita ottamalla itse yhteyttä mahdollisiin tukijoihin. Toisaalta myös itse sponsoriksi haluava taho voi ottaa ensimmäisenä yhteyttä. Sponsorina voi toimia niin pk- kuin suuryrityksetkin, jotka havittelevat vastikkeellista yhteistyötoimintamallia, jolla parantaa oman liiketoimintansa kannattavuutta. Sponsorointi tukee paitsi urheilijoita, myös yhteistyössä olevien yritysten taloudellista ja imagollista toimintaa, sillä ne saavat paljon positiivista näkyvyyttä.

Yhteistyötoiminta on sponsorille hyvä tapa lisätä sen omaa markkinointiviestintää. Urheilun avulla yritys saa brändillensä näkyvyyttä ja tunnettavuutta, jotka voivat parhaillaan vaikuttaa positiivisesti myynnin määrään. Samalla sponsorointi on yritykselle kilpailukeino, jolla erottua muista markkinoilla olevista tuotteista. Nykyään urheilijat myös tarjoavat yrityksille näkyvyyttä omissa sosiaalisen median kanavissaan. Moni huippu-urheilija on myös esiintynyt sponsoreiden mainoksissa tai tapahtumissa. Parhaimmillaan yksittäisen urheilijan, lajin taikka joukkueen luoma positiivinen mielikuva kytkeytyy sponsorin oman brändin imagoon.

Sponsoreiden merkitys huippu-urheilijoille

Koska huipulle pääseminen vaatii taloudellista tukea, on monen urheilijan tai seuran etsittävä sponsoreita jo harrastusvaiheessa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa niitä onnistuu hankkimaan, sitä parempi. Huipulle tähtäävät urheilijat voivat hyödyttää sponsoria toimimalla esimerkiksi messuesittelijöinä, vetämällä lajikohtaisia harrastetunteja tai olemalla mukana tapahtumissa. Sponsoroinnin tavoitteista on tavanmukaista laatia budjettisuunnitelma, joka määrittää, miten tukea jaetaan. Kyseessä voi olla rahallinen tuki tai varusteita, mutta myös kilpailu- ja matkabudjetteja, mistä vain ollaan yhdessä sovittu joko suullisesti tai kirjallisesti.

Sponsorointi voi myös kohdistua yksittäiseen tapahtumaan tai lajiin, kuten vaikkapa Olympialaisiin taikka jääkiekkoon. Pienimuotoisempana tämä voi näkyä esimerkiksi tietyn yrityksen tai yksityishenkilön rahoittamana nyrkkeilyturnauksena. Yritys saa palkaksi rutkasti näkyvyyttä ja parhaassa tapauksessa jopa uusia potentiaalisia asiakkaita. Tämän lisäksi turnauksen rahoittava yritys on mukana tekemässä hyvää paikalliselle urheilulle. Turnaukseen osallistuva kilpailija puolestaan saa pienimmilläänkin mahdollisuuden näyttää omat taitonsa, ja näin vakuuttaa esimerkiksi tulevia sponsoreita. Myös mahdollinen turnausvoitto on jokaisella osallistuvalla mielessä.

Huippu-urheilun sponsorointi kasvamaan päin

Sponsorointi Suomessa on tyypillisesti ollut huomattavasti pienempää, jos sitä vertaa esimerkiksi Ruotsin nelinkertaisesti isompaan sponsorointibudjettiin. Tosin sponsorimarkkinat on viime vuosina ollut kasvussa myös Suomessa. Vuonna 2017 Suomessa investointiin urheilusponsorointiin yhteensä 149 miljoonaa euroa, mikä on 8,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Yhtenä syynä kasvavaan urheilusponsorointiin arvellaan olevan Suomi 100 -juhlavuosi sekä isot urheilutapahtumat, kuten koripallon EM-lopputurnaus EuroBasket 2017. Viime aikoina myös yritykset ovat havahtuneet siihen, millaisia positiivisia vaikutuksia sponsoroinnilla on.

Sponsoribarometrin vuonna 2017 teettämän kyselyn mukaan yrityksistä 47 % pitää sponsorointia strategisesti tärkeänä ja 12 % kertoo aikovansa kasvattaa investointeja sponsorointiin. Näkymät tulevaisuuteen ovat siis hyvät ja kasvu on todennäköistä. Kuitenkin pienempien ja vähemmän tunnettujen lajien edustajat käyvät tiukkaa taistelua hyvistä sponsoreista. Kilpailusta hyvä esimerkki onkin se, että keskimäärin yhtä kohdetta kohden on jopa 110 eri sponsoria. Luonnollisesti mitä menestyksekkäämpi urheilija on, sitä enemmän uudet sponsorit haluavat tehdä yhteistyötä hänen kanssaan.

Sponsorit uran mahdollistajina

Ilman sponsoreita huippu-urheilijaksi asti menestyminen on työn ja tuskan takana. Mitä enemmän urheilijan on mietittävä mistä saada rahaa, sitä enemmän itse urheilu ja sen harjoitteleminen kärsii. Pitkällä aikavälillä esimerkiksi päivätöiden ja menestykseen tähtäävän urheilun harjoittaminen käy raskaaksi ja saattaa pahimmillaan keskeyttää lupaavasti alkaneen uran. Oikean elämän esimerkkejä aiheesta on lukuisia ja viime aikoina myös urheilijat itse ovat avautunut aiheesta. Onkin hyvä, että aihe tulee aika ajoin pinnalle, jotta yhä useammat tiedostavat ongelman.

Sponsori ja urheilija käsi kädessä

Sponsorointi on tärkeää urheilijoille ja se erinomainen keino yrityksille saada näkyvyyttä ja parantaa omaa brändiään. Parhaimmillaan urheilija ja sponsori ikään kuin sulautuvat yhteen ja antavat tukea toisilleen. Esimerkkinä maailmalta voidaan poimia esimerkiksi Nike, Michael Jordan ja legendaarinen Air Jordan -kenkäsarja. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että suurin osa sponsoroinnista tapahtuu pienemmässä mittakaavassa, ja se on juuri tärkein osa sponsorointia. Parhaimmillaan sen avulla kasvatetaan ja kehitetään yhä uusia ja uusia huippu-urheilijoita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *